یک شرکت سهامی خاص با رتبه ۵آب ،

دارای اعتبار کارتکس و مهندس کامل ،

با مجوز آبیاری فشار قوی و ثبت شده در جهاد ،

جهت واگذاری موجود میباشد.

۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید