فروش شرکت سهامی خاص رتبه آب و ابنیه

اعتبار کامل کارتکس ۴ساله و مهندس ۲ ساله

صفر و بدون کارکرد

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
سال ثبت
  • 1398
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شیراز
رتبه
  • 5
گذرواژه ساجات
  • دارد
کد اقتصادی
  • دارد