شرکت رتبه ۵آب به فروش میرسد

شرکت سهامی خاص و بدون کارکرد

ثبت شده در سامانه ساجات و ساجار

آماده شرکت در تمامی مناقصات کشور

قابل نقل و انتقال و واگذاری

مجوز آبیاری تحت فشار

شماره تماس:  ۰۹۱۲۹۵۶۷۳۵۱ و ۰۹۱۲۹۵۶۷۳۵۰

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • رتبه 5
قیمت اعلامی
  • تماس بگیرید