واگذاری و فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

شرکت سهامی خاص …

دارای اعتبار کارتکس ۴ سال و مهندس ۲ سال ….

شرکت صفر و بدون کارکرد …

آماده واگذاری و انتقال ….

جهت اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در بخش تلفن آگهی تماس بگیرید

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5