دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 40

شرکت رتبه ۵

شرکت رتبه ۵

فروش رتبه های بدون کارکرد و اعتبار کامل_ رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات_ رتب...

N / A

شرکت های رتبه ۵ تهران

شرکت های رتبه ۵ تهران

فروش رتبه های تهران_ آب و تاسیسات_ نفت و گاز و تاسيسات_ ساختمان_ تاسيس...

N / A

شرکت رتبه ۴ ابنیه و ۵ تاسیسات

شرکت رتبه ۴ ابنیه و ۵ تاسیسات

رتبه ٤ ابنيه و ٥ تاسيسات محدود تهران با كاركرد واقعي بدون واسطه آماده ...

N / A

شزکت پیمانکاری سورنا برج ۱۴۰۰ تازه صدور...

فروش شرکت رتبه ۵تاسیسات و ابنیهسهامی خاصثبت شهرستان وقابل انتقال به هم...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه

شرکت پیمانکاری رتبه 5 ابنیهسهامی خاصدارای 4سال اعتبار ساجاتیدارای توکن...

N / A

فروش شرکت ابنیه با گرید ۵

شرکت رتبه 5 ابنیه با 4 سال اعتبار به فروش میرسدشرکت سهامی خاصبدون کارک...

N / A

واگذاری شرکت بدون کارکرد ابنیه با رتبه ۵...

شرکت تازه تاسیس ابنیه با رتبه ی 5 واگذار میشودتازه تاسیس و بدون کارکرد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

واگذاری شرکت راه و ساختمان آناهید راهبرد شمال دارای رتبه 5 راهسازی و 5...

N / A

فروش شرکت رتبه ۲ ابنیه و ساختمان...

فروش شرکت پیمانکاری عمرانی دارای گرید 2ابنیه ساختمان و 4 تاسیسات تجهیز...

N / A

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A