دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 37

شزکت پیمانکاری سورنا برج ۱۴۰۰ تازه صدور...

فروش شرکت رتبه ۵تاسیسات و ابنیهسهامی خاصثبت شهرستان وقابل انتقال به هم...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه

شرکت پیمانکاری رتبه 5 ابنیهسهامی خاصدارای 4سال اعتبار ساجاتیدارای توکن...

N / A

فروش شرکت ابنیه با گرید ۵

شرکت رتبه 5 ابنیه با 4 سال اعتبار به فروش میرسدشرکت سهامی خاصبدون کارک...

N / A

واگذاری شرکت بدون کارکرد ابنیه با رتبه ۵...

شرکت تازه تاسیس ابنیه با رتبه ی 5 واگذار میشودتازه تاسیس و بدون کارکرد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

واگذاری شرکت راه و ساختمان آناهید راهبرد شمال دارای رتبه 5 راهسازی و 5...

N / A

فروش شرکت رتبه ۲ ابنیه و ساختمان...

فروش شرکت پیمانکاری عمرانی دارای گرید 2ابنیه ساختمان و 4 تاسیسات تجهیز...

N / A

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A

فروش گرید ۵ راه و ابنیه

فروش گرید ۵ راه و ابنیه

شرکت رتبه 5 راه و ساختمان به فروش میرسد با اعتبار رتبه و مهندس کامل...

N / A

خرید و فروش گرید ۴ ابنیه

خرید و فروش گرید ۴ ابنیه

شرکت پیمانکاری رتبه 4 ابنیه به فروش میرسد دارای کارکرد و رزومه ...

N / A

فروش شرکت گرید راه و ساختمان

فروش شرکت گرید راه و ساختمان

رتبه 5 راه و ابنیه دارای 4 سال اعتبار رتبه و مهندس بفروش میرسد سهام...

N / A