دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 63

فروش رتبه شرکت صنعت و معدن / گرید ۵...

واگذاری شرکت رتبه 5 صنعت و معدن / 4 سال اعتبار رتبه و 2 سال مهندس / ثب...

N / A

فروش رتبه ۵ ابنیه و ساختمان

فروش و واگذاری شرکت رتبه 5 ابنیه و ساختمان / اعتبار رتبه کامل / ساجاری...

N / A

فروش شرکت آب و تاسیسات رتبه دار

شرکت سهامی خاص آب و تاسیسات رتبه 5دارای مفاصا حسابدارای صلاحیت پیمانکا...

N / A

شرکت آب رتبه دار

شرکت سهامی خاص آب رتبه 5کارکرد صفر / صدور 1400دارای 4سال اعتبار کارتکس...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵آب و ابنیه

فروش شرکت رتبه ۵آب و ابنیه

واگذاری و فروش شرکت رتبه 5آب و ابنیه شرکت دو رشته ای و قابل است...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ابنیه و تاسیسات...

فروش شرکت رتبه ۵ابنیه و تاسیسات...

شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیسات  سهامی خاص به فروش میرسد.   شرکت دو ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵آب و ابنیه

فروش شرکت رتبه ۵آب و ابنیه

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری شرکت رتبه 5اب و ابنیه دارای تاییدی...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

واگذاری شرکت پیمانکاری سهامی خاص شرکت رتبه 5 نفت و گاز دارای...

N / A

شرکت پیمانکاری رتبه ۵ صنعت و معدن...

شرکت پیمانکاری رتبه ۵ صنعت و معدن...

فروش شرکت رتبه 5 صنعت و معدن اعتبار کارتکس 4سال ، مهندس 2سال ، ...

N / A