دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 7

فروش رتبه پیمانکاری بدون کارکرد آب و ابنیه ساختمان...

فروش رتبه پیمانکاری بدون کارکرد آب و ابنیه ساختمان...

شرایط شرکت : 5آب ، 5 ابنیه ، اعتبار کارتکس ( اعتبار رتبه ) 4سال ...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

فروش شرکت آب ومجوزآبیاری تحت فشار/سامانه نوین جهاد...

فروش شرکت آب ومجوزآبیاری تحت فشار/سامانه نوین جهاد...

فروش و واگذاری شرکت پیمانکاری دارای رتبه 5 آب ، سهامی خاص ، اعتبار ...

N / A

خرید و فروش رتبه پیمانکاری آبیاری و زهکشی...

خرید و فروش رتبه پیمانکاری آبیاری و زهکشی...

یک شرکت پیمانکاری دارای رتبه 5 آب ، موضوع فعالیت آبیاری ، زهکشی و ک...

N / A

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری ، رتبه 5 آب ، سهامی خاص ، ثبت سال ...

N / A

شرکت رتبه ۵ آب و ابنیه / واگذاری سهام...

شرکت رتبه ۵ آب و ابنیه / واگذاری سهام...

واگذاری شرکت دو رشته ای/ 5 آب و ابنیه / سهامی خاص / بدون کارکرد / ک...

N / A

فروش شرکت گرید ۵ آب دارای مجوز آبیاری تحت فشار...

فروش شرکت گرید ۵ آب دارای مجوز آبیاری تحت فشار...

جهت خرید شرکت رتبه 5 آب با شماره 09129416750 تماس بگیرید . شرکت ثبت...

N / A