دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

واگذاری شرکت ابنیه تاسیسات با رتبه ۵...

واگذاری شرکت ابنیه تاسیسات با رتبه ۵...

شرکت با گرید ساختمان و تاسیسات سهامی خاص به فروش میرسد بدون کارکرد ...

N / A

فروش رتبه پیمانکاری ساختمان تاسیسات...

فروش رتبه پیمانکاری ساختمان تاسیسات...

شرکت گرید 5 ابنیه تاسیسات دارای 4 سال اعتبار گرید واگذار میشود. دار...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A