دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 7

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ سهامی خاص...

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ سهامی خاص...

واگذاری شرکت نفت و گاز رتبه 5 / ثبت شده در ساجار و ساجات / اعتبار کامل...

N / A

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ سهامی خاص...

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ سهامی خاص...

واگذاری شرکت نفت و گاز رتبه 5 / ثبت شده در ساجار و ساجات / اعتبار کامل...

N / A

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ سهامی خاص...

واگذاری شرکت نفت و گاز رتبه 5 / ثبت شده در ساجار و ساجات / اعتبار کامل...

N / A

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ سهامی خاص...

واگذاری شرکت نفت و گاز رتبه 5 / ثبت شده در ساجار و ساجات / اعتبار کامل...

N / A

فروش شرکت پیمانکاری ۵ نفت و ۵ راه و ۵ اب...

فروش شرکت پیمانکاری ۵ نفت و ۵ راه و ۵ اب...

شرکت های رتبه دار از سازمان برنامه و بودجه آماده واگذاری میباشد شرک...

N / A

فروش کلیه سهام شرکت گرید نفت و گاز...

فروش کلیه سهام شرکت گرید نفت و گاز...

شرکت پیمانکاری رتبه 5 نفت و گاز به فروش میرسد شرکت بدون کارکرد و سه...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ نفت و گاز

فروش شرکت رتبه ۵ نفت و گاز

شرکت پیمانکاری گرید 5 نفت و گاز به فروش میرسدشرکت سهامی خاص و تازه صدو...

N / A