دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 33

فروش شرکت پیمانکاری

فروش و واگذاری شرکت رتبه دار پیمانکاری به صورت تک رشته و دو رشتهشرکتها...

N / A

فروش شرکت ۵ راه ۵ ابنیه ۵ نیرو

فروش شرکت ۵ راه ۵ ابنیه ۵ نیرو

فروش شرکت های رتبه دار 5 راه 5 کشاورزی 5 تاسیسات 5 اب 5کشاورزی 5 نفت 5...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

شرکت پیمانکاری رتبه ۵ صنعت و معدن...

شرکت پیمانکاری رتبه ۵ صنعت و معدن...

فروش شرکت رتبه 5 صنعت و معدن اعتبار کارتکس 4سال ، مهندس 2سال ، ...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه پیمانکاری کاوشهای زمینی...

فروش و واگذاری شرکت رتبه پیمانکاری کاوشهای زمینی...

یک شرکت پیمانکاری رتبه دار ، ثبت شده در ساجات و ساجار ، رتبه 5کا...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵آب و راه

فروش شرکت رتبه ۵آب و راه

خرید و فروش شرکتهای پیمانکاری شرکت رتبه 5آب و راه شرکت س...

N / A

فروش شرکت رتبه دار نیرو وتاسیسات/سهامی خاص...

فروش شرکت رتبه دار نیرو وتاسیسات/سهامی خاص...

یک شرکت پیمانکاری دو رشته ای دارای رتبه  نیرو و تاسیسات تجهیزات ، اعتب...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۴ کشاورزی...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۴ کشاورزی...

شرکت پیمانکاری گرید 4کشاورزی به فروش میرسد شرکت ثبت دهه هشتاد  ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ابنیه و تاسیسات...

فروش شرکت رتبه ۵ابنیه و تاسیسات...

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری سهامی خاص شرکت رتبه 5 ابنیه و 5تا...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵آب

فروش شرکت رتبه ۵آب

واگذاری و فروش شرکت رتبه 5آب و فاضلاب دارای اعتبار کارتکس 4 سال...

N / A