دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

فروش شرکت پیمانکاری ۵ نفت و ۵ راه و ۵ اب...

فروش شرکت پیمانکاری ۵ نفت و ۵ راه و ۵ اب...

شرکت های رتبه دار از سازمان برنامه و بودجه آماده واگذاری میباشد شرک...

N / A

فروش کلیه سهام شرکت گرید نفت و گاز...

فروش کلیه سهام شرکت گرید نفت و گاز...

شرکت پیمانکاری رتبه 5 نفت و گاز به فروش میرسد شرکت بدون کارکرد و سه...

N / A

شرکت رتبه۵نفت و گاز

شرکت رتبه۵نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاریشرکت رتبه ۵نفت و گازسهامی خاصکارتکس ۴ سال...

N / A