دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 81

شرکت آب رتبه دار

شرکت سهامی خاص آب رتبه 5کارکرد صفر / صدور 1400دارای 4سال اعتبار کارتکس...

N / A

فروش شرکت ابنیه و ساختمان رتبه دار...

شرکت سهامی خاص ابنیه و ساختماندارای گواهی صلاحیت پیمانکاریدارای قرار د...

N / A

واگذاری شرکت بدون کارکرد ابنیه با رتبه ۵...

شرکت تازه تاسیس ابنیه با رتبه ی 5 واگذار میشودتازه تاسیس و بدون کارکرد...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۱ ابنیه...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۱ ابنیه...

شرکت رتبه 1 ساختمان و ابنیه آماده واگذاری میباشدبا اعتبار رتبه تازه تم...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۳ ساختمان...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۳ ساختمان...

شرکت پیمانکاری گرید 3 ابنیه و ساختمان به فروش میرسدشرکت ثبت دهه هفتاد ...

N / A

فروش و واگذاری رتبه ۴ آب و ۴ تاسیسات...

فروش و واگذاری رتبه ۴ آب و ۴ تاسیسات...

شرکت پیمانکاری گرید 4 آب و 4 تاسیسات به فروش میرسدشرکت ثبت دهه هفتاد و...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A

فروش شرکت ۵ راه ۵ ابنیه ۵ نیرو

فروش شرکت ۵ راه ۵ ابنیه ۵ نیرو

فروش شرکت های رتبه دار 5 راه 5 کشاورزی 5 تاسیسات 5 اب 5کشاورزی 5 نفت 5...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری ( راه )...

فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری ( راه )...

شرکت رتبه 5 راه ، سهامی خاص ، بدون کارکرد ، ثبت سال 99 ، ا...

N / A

شرکت دو رتبه ای آب و تاسیسات/سهامی خاص پیمانکاری...

شرکت دو رتبه ای آب و تاسیسات/سهامی خاص پیمانکاری...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب و تاسیسات ، اعتبار سه ساله ، بدون کارکرد ، ب...

N / A