دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 6

فروش شرکت پیمانکاری ۵ نفت و ۵ راه و ۵ اب...

فروش شرکت پیمانکاری ۵ نفت و ۵ راه و ۵ اب...

شرکت های رتبه دار از سازمان برنامه و بودجه آماده واگذاری میباشد شرک...

N / A

واگذاری شرکت راه و ساختمان گرید ۵...

واگذاری شرکت راه و ساختمان گرید ۵...

فروش شرکت ( رتبه ) 5 راه و ابنیه ثبت شهرستان و سهامی خاص دارای 4...

N / A

واگذاری شرکت دو رتبه ابنیه راه

واگذاری شرکت دو رتبه ابنیه راه

شرکت پیمانکاری ابنیه و راه به فروش میرسد سهامی خاص و بدون کارکرد ...

N / A

فروش شرکت های گریددار

رتبه های پیمانکاری تازه تاسیس و بدون کارکرد و رزومه بفروش میرسد رتب...

N / A

فروش شرکت ساجاتی رتبه ۵ راه و ابنیه...

فروش شرکت ساجاتی رتبه ۵ راه و ابنیه...

سلام یک شرکت رتبه دار داری گرید 5 راه و 5 ابنیه ، اعتبار کارتکس ...

N / A

شرکت رتبه ۵ راه و رتبه ۵ ابنیه

شرکت رتبه ۵ راه و رتبه ۵ ابنیه

واگذاری و فروش شرکت رتبه 5 راه و ساختمانشرکت گرید آماده ، ثبت شده در س...

N / A