دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 2

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری و فروش شرکتهای رتبه بالای پیمانکاری و مشاور پیمانکاری1 آب /...

N / A

واگذاری شرکت پیمانکاری

واگذاری شرکت پیمانکاری

واگذاری شرکت های عمرانی دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و ب...

N / A