دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 26

واگذاری و فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری...

فروش شرکت با رتبه 5 ابنیه و ساختمانواگذاری 100% امتیاز شرکتشرایط شرکت ...

N / A

شرکت رتبه ۵ صنعت و معدن به فروش میرسد...

شرکت رتبه ۵ صنعت و معدن به فروش میرسد...

واگذاری و فروش شرکت رتبه 5 صنعت و معدن و تاسیساتفروش بدون واسطهشرکت رت...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ نفت و گاز

فروش شرکت رتبه ۵ نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکت گرید 5 نفت و گاز فروش شرکت بدون واسطه شرکت ر...

N / A

فروش رتبه پیمانکاری بدون کارکرد آب و ابنیه ساختمان...

فروش رتبه پیمانکاری بدون کارکرد آب و ابنیه ساختمان...

شرایط شرکت : 5آب ، 5 ابنیه ، اعتبار کارتکس ( اعتبار رتبه ) 4سال ...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

جهت خرید شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات با شماره ۰۹۱۲۹۴...

جهت خرید شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات با شماره ۰۹۱۲۹۴...

فروش شرکت گرید 5 راه و تاسیسات شرکت سهامی خاص پیمانکاری دارای رت...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه دار پیمانکاری(رتبه۵نیرو)...

فروش و واگذاری شرکت رتبه دار پیمانکاری(رتبه۵نیرو)...

واگذاری و فروش بدون واسطه شرکت رتبه 5 نیرو (برق) ، شرکت داری گرید5 ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات

فروش شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات

جهت خرید شرکت رتبه 5 راه و تاسیسات با شماره 09129416750 تماس بگیرید . ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ راه کرج

فروش شرکت رتبه ۵ راه کرج

فروش شرکت رتبه 5 راه شرکت اعتبار کامل سهامی خاص ثبت شده در سا...

N / A

فروش شرکت پمانکاری معتبر

فروش شرکت پمانکاری معتبر

فروش شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیساتشرکت سهامی خاص پیمانکاریگرید 5 از سازم...

N / A