دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری و فروش شرکتهای رتبه بالای پیمانکاری و مشاور پیمانکاری1 آب /...

N / A

شرکت رتبه ۵

شرکت رتبه ۵

واگذاری شرکت رتبه 5 آب با ایمنی ، توکن و مجوز آبیاری تحت فشار شرکت ...

N / A

فروش شرکت مشاور پایه ۲آبیاری زهکشی...

فروش شرکت مشاور پایه ۲آبیاری زهکشی...

واگذاری شرکت مشاور پایه 2 آبیاری و زهکشی شرکت اعتبار کارتکس 4 س...

N / A