ورود | ثبت نام
ورود | ثبت نام

جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

مشخصات(ضروری)

خانم فرهمند

خانم صفری

خانم فرهمند

خانم فلاح

آنچه که درباره رتبه بندی ساجات باید بدانید

برای تعیین میزان صلاحیت شرکت ها از یک رتبه بندی به نام رتبه بندی ساجات استفاده می شود. این رتبه بندی بر اساس استانداردهای موجود انجام می شود. شرکت ها بر اساس این استانداردها نمره ای بین ۱ تا ۵ دریافت می کنند که نشان دهنده میزان صلاحیت آنها می باشد. رتبه ۵ پایین ترین و ۱ بالاترین نمره ای است که یک شرکت می تواند کسب کند. تعداد مهندسین و نیروهای فنی که در هیات مدیره یک شرکت پیمانکاری حضور دارند تاثیر بسزایی بر روی رتبه بندی ساجات آن شرکت دارد. 

شرایط عمومی پیمان و رتبه بندی ساجات

یکی از وظایف اصلی پیمانکار، رعایت اصول و قوانین فنی و بهداشتی در انجام کارها می باشد. یکی دیگر از وظایف پیمانکار حفظ ایمنی در کار می باشد. پیمانکار موظف است که اصول ایمنی مانند حصار کشی، مقابله و پیشگیری آتش سوزی و مراقبت از تجهیزات را رعایت کند. در صورتی که پیمانکار نیاز دید که در برنامه ریزی های زمانی تفصیلی باید تغییری صورت گیرد، موظف است پیش از رسیدن به زمان انجام کارهایی که نیاز به تغییر دارند، خواسته های خود را با علت آنها به مهندس مشاور بیان کند تا تغییرات لازم در صورت تایید لحاظ شوند. یکی دیگر از وظایف مهم پیمانکار، ارائه گزارش طبق اصول مطرح شده توسط مشاور به او می باشد. در این گزارش مواردی مانند میزان پیشرفت پروژه و کارهای انجام شده، تجهیزات مورد استفاده، جلو یا عقب بودن از برنامه ریزی زمانی، موانع پروژه، تعداد و تخصص نیروهای انسانی و نوع و تعداد ماشین آلات باید بیان شوند.

پیمانکار موظف است که طبق طرح و دستور مشاور، با دیگر پیمانکاران که با قرارداد در ارتباط هستند، هماهنگ باشد. پیمانکار موظف است که برنامه و روش اتخاذ شده برای انجام پروژه، سازمان و همچنین برنامه زمانی که برای انجام پروژه تعیین شده را بر اساس نقشه و نظر مشاور تهیه کند و در مدت مشخص شده در پیمان به مشاور تحویل دهد تا پس از انجام بررسی های لازم توسط وی، به پیمانکار برای انجام پروژه اعلام شود. پیمانکار موظف است فردی را به عنوان رییس کارگاه انتخاب کند. صلاحیت این فرد باید توسط مهندس مشاور تایید شود. رییس کارگاه در صورت انجام ندادن وظایف خود به درستی، باید از پیمانکار بخواهد او را تعویض کند و پیمانکار باید سریعا شخص دیگری را با تایید مهندس مشاور، معرفی کند.

همچنین پیمانکار باید با داشتن نسخه ای برنامه های پیشرفت کار، جدول ها و نمودارها، بتواند در مواقع لازم آن ها را در اختیار مهندس مشاور یا سایر افراد قرار دهد.

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *