چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

شرایط رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت توسط کمیته تشخیص صلاحیت فنی انجام می شود. کمیته با ارزیابی توان فنی، ظرفیت بر طبق آیین نامه ها و بررسی شرایط رتبه بندی شرکت ، اقدام به رتبه بندی و اعطا گواهینامه می کند. رتبه بندی شرکت ها معیاری برای تشخیص صلاحیت شرکت هاست که می تواند المان خوبی جهت شناخت توانایی ها و قدرت اجرای شرکت باشد. رتبه بندی شرکت زیر نظر کمیته تشخیص صلاحیت فنی با استفاده از استاندارهایی تایید می شود که اعضای این کمیته با استفاده از استانداردهای مشخص شده و آیین نامه های مدون توان فنی و صلاحیت و وظایف شرکت را ارزیابی کرده و گواهینامه ای مبنی بر صلاحیت آن صادر می کنند.

کمیته رتبه بندی شرکت

تعداد پروژه و کار و مبلغ مجاز برای پیمانکاران در هر رشته ای بسته به توان فنی و رتبه شرکتشان دارد که برای تشخیص صلاحیت کمیته ی رتبه بندی با توجه به امتیازات، ظرفیت ها، رشته و پایه کار پیمانکار با صدور گواهینامه ای آن ها را دسته بندی نموده و هر ساله این امر در آبان ماه تکرار می شود. گواهینامه مورد نظر ۴ سال اعتبار دارد و پیمانکاران برای دریافت گواهینامه ی موردنظر لازم است به ارائه کلیه مدارک و مواردی که از سوی کمیته تعیین می شود، اقدام نمایند. صحت مدارک و تاییدیه ها از سوی کمیته ارزیابی شده و در صورت صحت با بررسی دقیق و ریز بینانه اقدام به اعطای گواهینامه و رتبه مورد نظر به شرکت های پیمانکاری می کنند. متخلفین نیز به مدت دو تا سه سال از بررسی صلاحیت محروم خواهند شد.

وظایف کمیته فنی تشخیص صلاحیت و شرایط رتبه بندی شرکت وظایف کمیته تصویب جداول و تغییرات جداول، رویه های اجرایی، آیین نامه ها و فرم ها و امور مربوط به آیین نامه ها است. این کمیته متشکل از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط و نماینده انجمن صنفی پیمانکاران ذیربط و مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرح های سازمان و مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان یا رییس کمیته است که این کمیته بر اساس مقررات و آیین نامه ها به ارزشیابی پیمانکاران میپردازد. پس از اینکه شرکت مذکور توسط معاونت فنی کمیته رتبه بندی شد، به مدت یک سال زمان دارد که آیین نامه چگونگی به کارگیری تشکل صنفی و تخصصی را برای رتبه بندی شرکت تهیه نموده و به هیات وزیران ارائه دهد. شرکت در صورتی که در مدت یاد شده بتواند براساس ضوابط، آیین نامه ها را با شرایط رتبه بندی شرکت و استاندارد مدنظر کمیته ارائه دهد، موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت فنی خواهد شد.

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *