نحوه انتخاب پیمانکاران

نحوه انتخاب پیمانکار دارای رتبه دارای اصول خاصی است. در این مقاله روش ها و مراحل گوناگون انتخاب پیمانکار دارای رتبه ارزیابی شده است. بعد از سپری شدن و انجام تمهیدات لازم در پروژه ها، نوبت به انتخاب پیمانکار می رسد. برای پیمانکار دارای رتبه روش ها و مراحل گوناگونی وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آنها پرداخته ایم.

نحوه انتخاب پیمانکار دارنده گرید بر پایه کیفیت و قیمت

۱٫     در ابتدا فهرست بلندی تهیه می شود.

۲٫     در این مرحله یک فهرست کوتاه برای سنجش عملکرد پیمانکاران و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت تهیه می شود.

۳٫     بعد از لیست پیمانکاران در فهرست کوتاه، برای آنها درخواست پیشنهاد ارسال می شود.

۴٫     بعد از تهیه و تحویل پیشنهادها، آنها مورد ارزیابی فنی قرار می گیرند.

۵٫     بر پایه قیمت های تعیین شده، پیشنهادها از لحاظ مالی مورد سنجش قرار می گیرند و پیمانکار مدنظر انتخاب می شود.

۶٫     بر اساس قیمتی که پیمانکار منتخب پیشنهاد کرده است، قرارداد بسته می شود.

نحوه انتخاب پیمانکار بر اساس کیفیت

۱٫     در ابتدا فهرست بلندی تهیه می شود.

۲٫     در این مرحله یک فهرست کوتاه برای سنجش عملکرد پیمانکاران و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت تهیه می شود.

۳٫     بعد از لیست کردن پیمانکاران در فهرست کوتاه برای آنها درخواست پیشنهاد ارسال می شود.

۴٫     پیشنهادها آماده شده و تحویل داده می شوند.

۵٫     بعد از تهیه پیشنهادها نوبت به ارزیابی فنی پیمانکاران می رسد و بعد از ارزیابی، پیمانکاری که بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد، انتخاب می شود.

۶٫     بعد از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، پاکت مربوط به قیمت پیشنهادی آن پیمانکار باز می گردد و مورد بررسی قرار می گیرد.

۷٫     در صورت تایید قیمت، قرارداد بسته می شود.

نحوه انتخاب پیمانکار دارای رتبه به صورت تک گزینه ای

۱٫     سندهای مربوط به درخواست پیشنهاد آماده می شود.

۲٫     دعوت نامه به همراه درخواست پیشنهاد ارسال می شود و از پیمانکار خواسته می شود که پیشنهاد فنی و مالی خود را ارسال نماید.

۳٫     در این مرحله  از نظر مالی مذاکره ای با پیمانکار صورت گرفته و مورد ارزیابی سنجش مالی و فنی قرار می گیرد.

۴٫     در صورت توافق قرارداد بسته می شود.

نحوه انتخاب پیمانکار دارای رتبه بر اساس تعرفه

۱٫     در مرحله اول فهرست بلندی تهیه می شود.

۲٫     در این مرحله بعد از تهیه شدن فهرست بلند یک فهرست کوتاه برای انتخاب کردن پیمانکار ایده آل و دارای صلاحیت تهیه می شود.

۳٫     در این مرحله درخواست پیشنهاد به همراه تعرفه برای پیمانکار ارسال می شود.

۴٫     پیشنهادها آماده و تحویل داده می شوند.

۵٫     بعد از ارزیابی و سنجش پیشنهادها، پیمانکاری که بیشترین امتیاز فنی را کسب کرده است، انتخاب می شود.

۶٫     پیمانکار انتخاب شده مورد ارزیابی مالی قرار می گیرد.

۷٫    سپس در آخر بسته شدن قرارداد با پیمانکار انتخاب شده

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.