خدمات ثبتی و اداری حقوقی

1399-06-10

صدور پروانه کسب

صدور پروانه کسب برای تاسیس هرنوع کسب و کاری نیاز است. درواقع صدور پروانه کسب برای تاسیس کسب و ک...
ادامه مطلب

1399-06-10

شرکت در مناقصه پیمانکاری

شرکت در مناقصه پیمانکاری دارای بخش های مختلفی می باشد. لذا ما در این متن سعی داریم تا شرایط شرک...
ادامه مطلب

1399-06-10

صندوق سرمایه گذاری

اگر به دنبال دانستن چگونگی کار صندوق سرمایه گذاری هستید در ادامه می توانید هر آنچه را که نیاز د...
ادامه مطلب

1399-06-10

نحوه انتخاب پیمانکاران

نحوه انتخاب پیمانکار دارای رتبه دارای اصول خاصی است. در این مقاله روش ها و مراحل گوناگون انتخاب...
ادامه مطلب

1399-06-10

آیین نامه صلاحیت مشاوران

بسیاری از پروژه ها برای اینکه بتوانند نتیجه مطلوبی داشته باشند نیازمند مشاورانی با صلاحیت هستند...
ادامه مطلب