چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

اخذ رتبه

1399-06-10

مدارک و شرایط اخذ رتبه نفت و گاز

برای داشتن فعالیت های قانونی، پالایشگاه های نفتی بایستی شرایط اخذ رتبه نفت و گاز را فراهم آورند...
ادامه مطلب

1399-06-10

شرایط رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت توسط کمیته تشخیص صلاحیت فنی انجام می شود. کمیته با ارزیابی توان فنی، ظرفیت بر طب...
ادامه مطلب

1399-06-10

رتبه بندی شرکت های خدماتی

نکاتی که باید درباره رتبه بندی شرکت های خدماتی بدانید رتبه بندی شرکت های خدماتی هرسه سال یکبار ...
ادامه مطلب

1399-06-10

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری با توجه به رشته‌ی کاری هر شرکت صادر می‌شود. به طور کلی تعیین رتبه ...
ادامه مطلب

1399-06-10

خرید رتبه شرکت

خرید رتبه شرکت مزایای زیادی برای هر شرکتی دارد. یکی از مزایای خرید رتبه شرکت ، امکان قرار داد ب...
ادامه مطلب

1399-06-10

الزامات رتبه بندی شرکت

الزامات رتبه بندی شرکت یکی از واجبات هر قرارداد ساختمانی است. الزامات رتبه بندی شرکت از مجموعه ...
ادامه مطلب

1399-06-10

اخذ رتبه کشاورزی

جهت اخذ رتبه کشاورزی ، ثبت شرکت از ملزومات در این زمینه شناخته می شود. برای اخذ رتبه کشاورزی ار...
ادامه مطلب

1399-06-10

اخذ رتبه نیرو

در این مطلب سعی داریم پیرامون شرایط و مدارک اخذ رتبه نیرو صحبت کنیم. شرایط و مدارک اخذ رتبه نیر...
ادامه مطلب

1399-06-10

اخذ رتبه نفت و گاز

اخذ رتبه نفت و گاز مستلزم داشتن شرایط و مدارکی است که هر شرکتی که متقاضی اخذ رتبه نفت و گاز است...
ادامه مطلب

1399-06-10

اخذ رتبه صنعت

با چه شرایطی برای اخذ رتبه صنعت باید اقدام کرد؟ طبقه بندی و اخذ رتبه صنعت زمانی اهمیت خود را نش...
ادامه مطلب