آخرین اخبار و رویدادها

1399-06-10

نحوه ثبت شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی به منظور ارائه خدمات خود نیازمند ثبت هستند. ثبت شرکت های خدماتی به صورت محدود و...
ادامه مطلب

1399-06-10

شرایط رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت توسط کمیته تشخیص صلاحیت فنی انجام می شود. کمیته با ارزیابی توان فنی، ظرفیت بر طب...
ادامه مطلب

1399-06-10

رتبه بندی شرکت های خدماتی

نکاتی که باید درباره رتبه بندی شرکت های خدماتی بدانید رتبه بندی شرکت های خدماتی هرسه سال یکبار ...
ادامه مطلب

1399-06-10

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری با توجه به رشته‌ی کاری هر شرکت صادر می‌شود. به طور کلی تعیین رتبه ...
ادامه مطلب

1399-06-10

رتبه بندی ساجات

آنچه که درباره رتبه بندی ساجات باید بدانید برای تعیین میزان صلاحیت شرکت ها از یک رتبه بندی به ن...
ادامه مطلب

1399-06-10

خرید و فروش شرکت

شاید شما نام خرید و فروش شرکت پیمانکاری را تا به حال شنیده باشید و این سوال برای شما هم پیش آمد...
ادامه مطلب

1399-06-10

خرید رتبه شرکت

خرید رتبه شرکت مزایای زیادی برای هر شرکتی دارد. یکی از مزایای خرید رتبه شرکت ، امکان قرار داد ب...
ادامه مطلب

1399-06-10

ثبت و تمدید طرح صنعتی

طرح صنعتی به طور کلی همه وسایل را شامل می شود که نیاز به ثبت دارد. ثبت طرح صنعتی شامل تمامی ابز...
ادامه مطلب

1399-06-10

ثبت نام در سامانه ساجات

سامانه ساجات یک سامانه الکترونیکی است که مربوط بهسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاونت ر...
ادامه مطلب

1399-06-10

ثبت موسسه

ثبت موسسه و شرکت های غیر تجاری بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه این امر توسط شرکت های بسیاری در...
ادامه مطلب