ورود | ثبت نام
ورود | ثبت نام

جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

مشخصات(ضروری)

خانم فرهمند

خانم صفری

خانم فرهمند

خانم فلاح

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

رتبه بندی ساجات

آنچه که درباره رتبه بندی ساجات باید بدانید برای تعیین میزان صلاحیت شرکت ها از یک رتبه بندی به ن...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

خرید و فروش شرکت

شاید شما نام خرید و فروش شرکت پیمانکاری را تا به حال شنیده باشید و این سوال برای شما هم پیش آمد...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

خرید رتبه شرکت

خرید رتبه شرکت مزایای زیادی برای هر شرکتی دارد. یکی از مزایای خرید رتبه شرکت ، امکان قرار داد ب...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت و تمدید طرح صنعتی

طرح صنعتی به طور کلی همه وسایل را شامل می شود که نیاز به ثبت دارد. ثبت طرح صنعتی شامل تمامی ابز...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت نام در سامانه ساجات

سامانه ساجات یک سامانه الکترونیکی است که مربوط بهسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاونت ر...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت موسسه

ثبت موسسه و شرکت های غیر تجاری بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه این امر توسط شرکت های بسیاری در...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت شرکت های خدماتی

شاید شما یک کار خدمت رسانی دارید ولی به طور خصوصی کار می کنید و شرکتی ندارید. ما به شما توصیه م...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت شرکت های خارجی

یکی از مسائلی که می تواند برای اقتصاد کشور ما مفید باشد، امکان ثبت شرکت های خارجی در ایران است....
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت شرکت های تعاونی

در سال های اخیر شرکت های تعاونی بسیاری در کشور، تشکیل شده اند و مشغول به فعالیت می باشند. برای ...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی درست مانند هر نوع دیگری از شراکت شرایط مختص به خود را داراست. ثبت شرکت نسبی یکی ا...
ادامه مطلب